Fémkereskedelmi engedélyeztetések

2013. évi CXL. törvény rendelkezései értelmében kizárólag fémkereskedelmi engedély birtokában végezhető fémkereskedelmi engedélyköteles anyag Magyarország területén történt felvásárlása, értékesítése, tárolása, raktározása, szállítása, fuvarozása és hasznosítása, ide értve a Magyarország területén végzett, magyarországi székhellyel nem rendelkező külföldi vállalkozás által folytatott fémkereskedelmi tevékenységet, melyet a 443/2013. (XI.27) Korm. rendelet határon átnyúló szolgáltatásként definiál.

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag meghatározása

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak kell tekinteni a törvényben meghatározott fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó dolgot, kivéve a fémtermékek előállítását üzletszerűen folytató gazdasági szervezet által előállított elsődleges alapanyagot, félgyártmányt, valamint a gumiabroncsot és a csomagolóanyagként betöltendő funkcióját még őrző csomagolást.

A törvényben meghatározott fémek: Alumínium, Cink, Nikkel, Ólom, Ón, Réz, Vas, valamint Antimon, Bizmut, Cirkónium, Kadmium, Kobalt, Króm, Magnézium, Mangán, Molibdén, Tantál, Titán, Vanádium,  Wolfram.
Fémhulladék kereskedelmére vonatkozó környezetvédelmi engedélyek

A törvényi meghatározások alapján a fémtartalmú hulladékkal végzett tevékenység (átvétel, előkezelés) is fémkereskedelmi engedély köteles. Az engedélykérelem tartalmi követelményei között szerepel a telephelyen folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt, jogerős hatósági engedélyek megszerzése, mint alapfeltétel.

Az ilyen tevékenységet végzőknek környezetvédelmi engedély(ek)el is rendelkezniük kell, mely engedélyek megszerzése előfeltétele a fémkereskedelmi engedélykérelem beadásának (különben a fémkereskedelem engedélyeztetése felfüggesztésre kerül a szükséges környezetvédelmi engedélyek megszerzéséig).
Abban az esetben, ha a fémkereskedő a telephelyén nem csak fém, hanem más típusú hulladékokkal is kíván foglalkozni, akkor a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyei megszerzésének előfeltétele a telepengedély megszerzése is.

Amennyiben fém hulladék kereskedelemmel kíván foglalkozni, illetve hulladékgazdálkodási tevékenységes fémekre is kiterjed, úgy keressen minket bizalommal.

Ajánlatkérőjét elküldheti a Kapcsolat menüpont alatt, illetve az itt megadott telefonszámon szakértő kollégánk szíves rendelkezésére áll.