Környezeti hatás vizsgálat és előzetes vizsgálat ( KHV és EV)

A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi Hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel, vagy a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel. Akkor is szükséges előzetes vizsgálat, ha a tevékenység kapacitása jelentősen megnövekszik, illetve tevékenységeinek köre bővül, mely kapcsán a környezetre jelentős hatást mér.

Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a Rendelet 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentációt, amelynek egyes részeit szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

Az előzetes vizsgálat benyújtását követően hatósági döntés születik arról, hogy a tevékenység megvalósítható, illetve környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyre van szükség. Nem jelentős környezeti hatás esetén a Hatóság különböző környezetvédelmi engedélyek (vízjogi, hulladékgazdálkodási) megszerzését írhatja elő.

Amennyiben a tervezett tevékenység kapcsán jelentős környezeti hatás lép fel, úgy az illetékes Hatóság Környezeti Hatástanulmány készítését írja elő környezeti hatásvizsgálati (KHV) eljárás keretében, mely során megállapítják, hogy milyen engedélyek szükséges ahhoz, hogy az érintett cég a tevékenységét megkezdhesse.

Ha Előzetes Vizsgálat vagy Környezeti Hatás Vizsgálat készítését szeretné Cégünkre bízni, ajánlatkérőjét elküldheti a Kapcsolat menüpont alatt, illetve az itt megadott telefonszámon szakértő kollégánk szíves rendelkezésére áll.