Vízjogi engedélyeztetések

Tipikus engedélyköteles tevékenységek pl.: vízelvezetés, csatornázás, csapadékvíz elvezetés – a vezeték kiváltása is – kútfúrás – öntözés – tavak kialakítása.

Elvi vízjogi engedély:

Elvi vízjogi engedély a tulajdonos, az építtető vagy a vagyonkezelő részére adható, de azt az előbbiek megbízásából a tervező is kérheti. A kérelemhez mellékleteket kell csatolni, melynek tartalmi elemeit a 18/1996. (VI.13.) KHVM Rendelet 2. számú melléklete szabályozza. A kérelmet a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra kell benyújtani, ügyintézési idő 2-3 hónap.

Vízjogi létesítési engedély:

A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. A kérelemhez mellékleteket, az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) kell csatolni.

Az engedélykérelem tartalmi elemeit a 18/1996. (VI.13.) KHVM Rendelet 2. számú melléklete szabályozza. A kérelmet a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra kell benyújtani, ügyintézési idő 2-3 hónap.

Vízjogi üzemeltetési engedély:

Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó – a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott – jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

Az engedélykérelem tartalmi elemeit a 18/1996. (VI.13.) KHVM Rendelet 2. számú melléklete szabályozza. A kérelmet a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra kell benyújtani, ügyintézési idő 2-3 hónap.

Amennyiben vízjogi engedélyre van szüksége, vagy engedélye lejár, illetve a meglévőt módosítani kívánja, keressen minket bizalommal.

Ajánlatkérőjét elküldheti a Kapcsolat menüpont alatt, illetve az itt megadott telefonszámon szakértő kollégánk szíves rendelkezésére áll.