Dokumentációk készítése

A munkahelyi egészségért és biztonságért a Munkáltató nem csak oly módon felel, hogy nyomon követi például a munkabaleseti statisztikát, vagy biztosít néhány egyéni védőeszközt, hanem mindezek előtt a munkavédelemmel és egészségbiztonsággal kapcsolatos Rendeletekben leírtak szerint belső szabályozásokat hoz létre és dokumentálja azokat, így azok bármikor számon kérhetők, és pontosan leírják a Munkavállalókat érintő veszélyeket, azok kockázatát, valamint mindazokat a védőintézkedéseket, melyekkel a munkahelyi veszélyek csökkenthetők, vagy meg is szüntethetők. Ezen dokumentumok elkészíttetése Munkáltatói felelősség, mint ahogy azok tartalmi ellenőrzése, kiadást követő Munkavállalók részéről is történő betarttatása, időszakos felülvizsgálatának elvégeztetése és a mindennapos munkagyakorlathoz való illesztése, megvalósulásának visszaellenőrzése.