Kémiai és biológiai kockázatbecslés

A munkáltató köteles 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Kbtv.) 5 § (1) szerint a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni. A kockázatbecslést az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:

  • veszély azonosítása,
  • az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,
  • az expozíció becslése,
  • a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

A munkáltató a kockázatbecslés alapján a megelőző intézkedéseket foganatosít. A kockázatbecslést dokumentálni kell. A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a munkahelyen, illetve a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi becslést elavulttá teszik, vagy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teszik azt indokolttá.

Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető biológiai kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 3 § szerint munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket érő expozíció jellegét, időtartamát és – amennyiben lehetséges – mértékét.

A különböző csoportokba tartozó biológiai tényezők együttes expozíciójával járó tevékenységnél a kockázatot minden jelen lévő biológiai tényezőre meg kell becsülni.

A kockázat becslését évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.

Amennyiben tanácstalan a Dolgozókat érő veszélyes anyagok, valamint biológiai tényezők értékelése kapcsán, ajánlatkérőjét elküldheti a Kapcsolat menüpont alatt, illetve az itt megadott telefonszámon szakértő kollégánk szíves rendelkezésére áll.