Megbízotti feladatok ellátása

Legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
 • a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

Az alábbi feladatok elvégzését tudjuk elvállalni tűzvédelmi megbízottként:

 • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése a mindenkor aktuális OTSZ szerint és annak folyamatos karbantartása;
 • Tűzriadó terv elkészítése és folyamatos felülvizsgálata
 • Tűzvédelmi elméleti és gyakorlati oktatási anyagának összeállítása
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása
 • Jogszabály- és szabványváltozások nyomon követése
 • Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés
 • Munkaterületek rendszeres tűzvédelmi szempontú ellenőrzése dokumentált módon
 • Tűzveszélyes anyagok tárolásának rendszeres ellenőrzése
 • Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása

Amennyiben tűzvédelmi megbízottként külső szakértő céget kíván alkalmazni, úgy ajánlatkérőjét elküldheti a Kapcsolat menüpont alatt, illetve az itt megadott telefonszámon szakértő kollégánk szíves rendelkezésére áll.