Intézkedési tervek

A munkavédelmi kockázatértékelés (munkahelyi kockázatértékelés) alapján felismert kockázatok megelőzése vagy csökkentése érdekében visszaellenőrizhető és nyomon követhető intézkedési tervet kell készítenie a Munkáltatónak.

A 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54. § (3) bekezdése szerint a munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

A munkáltatónak ehhez el kell döntenie, hogy a kockázat megszüntethető vagy sem, hogyan lehet még biztonságosabbá tenni a munkafolyamatokat, vagy a használatban lévő anyagok felhasználását, munkaeszközök és berendezések használatát.

Az intézkedéseknek szorosan kapcsolódniuk kell a munkakörülményekhez, a munkahelyhez, az érintett munkavállalókhoz.

Az intézkedési terv kialakítása a Kockázetértékelés megállapításait kell alapul vegye, különös tekintettel arra, hogy mennyire súlyos az adott kockázat és milyen valószínűséggel következhet be annak következtében a Munkavállaló egészségi károsodása.

Fontos, hogy milyen gyorsan lehet intézkedni, milyen műszaki, személyi, valamint szervezési feltételeket kell biztosítani hozzá. Azonnal intézkedni kell a súlyos kockázatok felszámolása érdekében. A kockázatértékelés során észlelt közvetlen veszélyt azonnal meg kell szüntetni, tehát a közvetlen veszélyt jelentő munkavégzést vagy munkaeszközt, technológiát azonnal le kell állítani, (1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)  54. § (7) bekezdés e) pontja).

Intézkedési terv elkészítésével kapcsolatos ajánlatkérőjét elküldheti a Kapcsolat menüpont alatt, illetve az itt megadott telefonszámon szakértő kollégánk szíves rendelkezésére áll.