Megbízotti feladatok ellátása

A munkavédelmi szakképesítésű személy (munkavédelmi megbízott, munkabiztonsági megbízott) alkalmazását a 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú mellékletében található gazdasági tevékenységes veszélyességi osztályba sorolása és a munkavállalók száma együttesen szabályozza.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4 § szerint a 2. számú mellékletben meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató a mellékletben megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni.

Munkavédelmi megbízotti feladatok keretén belül az alábbiakat tudjuk vállalni:

Oktatások (új belépők, ismétlődő oktatások)

 • szóbeli ismétlődő munkavédelmi oktatás évente min. 1 alkalommal, illetve rendkívüli esemény esetén;
 • helyszíni, szóbeli munkavédelmi oktatás az új belépőknek;
 • szóbeli oktatás munkaköri változásoknál.

Az oktatásokat minden esetben írásbeli visszakérdezés követi.

Munkavédelmi ellenőrzés, közös egyeztetés

 • a jogszabályban előírt munkavédelmi szaktevékenységre fordítandó óraszámot, a tevékenység összetettségét, a veszélyes és kockázatok mértékét mennyiségét alapul véve a telephelyi (munkahelyi) látogatás gyakoriságát az Ügyfél igényeihez igazítjuk, azonban annak szükséges mértékét az előírások figyelembevételével Cégünk javasolja. A munkavédelmi bejárásokról részletes riportot (fényképes) készítünk, mely alapján intézkedéseket javaslunk és határidőket, felelősöket teszünk mellé.
 • a gépek (veszélyes- és nem veszélyes berendezések) felülvizsgálatának elvégeztetése
 • új gépek üzembe helyezésének szervezése (veszélyes gép esetén az üzembe helyezéshez a szaktevékenységet elvégző szakértők megkeresése; nem veszélyes gépek üzembe helyezésének elvégzése)

Dokumentációk elkészítése, ellenőrzése

 • munkaegészségügyi mérések szervezése, ajánlatkérések és Partner kiválasztásában segítségnyújtás;
 • munkavédelmi jogszabályok nyomon követése (jogszabályi megfelelés kiértékelése elvégzése, minimum félévente, és változás esetén azonnal);
 • Munkavédelmi Szabályzat elkészítése, felülvizsgálata és aktualizálása változás esetén;
 • Munkavédelmi dokumentációs rendszer naprakészen felügyelete;
 • Egyéni védőeszköz elosztási rend elkészítése, felügyelete és szükségszerű aktualizálása;
 • Munkavédelmi konzultáció személyesen és telefonon a dokumentumokhoz kapcsolódóan;
 • Kockázatértékelés, kockázatbecslés elkészítése, felülvizsgálata, szükséges esetén módosítása.

Balesetek, rendkívüli események jelentése, kivizsgálása

Balesetek, foglalkozási megbetegedések, rendkívüli események kivizsgálása, súlyos balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése az illetékes hatóságokhoz.

Rendkívüli esetben biztosítjuk, hogy 24-48 órán belül rendelkezésre állunk, súlyos baleset esetén jelzés után 4-6 órán belül.

Amennyiben munkavédelmi megbízottként külső szakértő céget kíván alkalmazni, úgy ajánlatkérőjét elküldheti a Kapcsolat menüpont alatt, illetve az itt megadott telefonszámon szakértő kollégánk szíves rendelkezésére áll.