Üzemi kárelhárítási terv

Üzemi terv készítésére a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet  2. számú melléklete szerinti tevékenység végzője köteles.

A környezetvédelmi hatóság vagy a vízügyi hatóság határozata alapján a 2. számú melléklet szerinti tevékenység végzőjén kívül üzemi tervet gazdálkodó szervezet is köteles készíteni, amely által alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja.

Az üzemi terveknek e rendelet 1. számú melléklete szerinti adatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat kell tartalmazniuk.

Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.

Üzemi kárelhárítási tervet a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíthet és vizsgálhat felül, az ezzel kapcsolatos kérését jelezze felénk.

Ajánlatkérőjét elküldheti a Kapcsolat menüpont alatt, illetve az itt megadott telefonszámon szakértő kollégánk szíves rendelkezésére áll.